استخدام در بزرگترین مجتمع صنعتی اروم ماشین صنعت پیمان گستر
ارومیه، شهرک صنعتی کریم آباد

دسته: بالمیل

بالمیل